Sortera rätt

  • Farligt avfall är elavfall, allt med sladd eller batteri samt flaskor och förpackningar med farligt eller okänt innehåll.
  • Brännbart restavfall är hushållssopor som inte går att sortera i någon annan fraktion
  • Bioavfall är sådant avfall som bryts ned biologiskt genom rötning eller kompostering, så som matrester, frukt och grönsaker, hushållspapper och kaffesump.
  • Grovavfall är t.ex. möbler och annat som inte hör hemma i det brännbara restavfallet.

 

Flerfacksinsamling

Istället för att ha en vanlig soptunna där allt avfall blandas, kan man ha en eller två avfallskärl med fyra fack. I det första kärlet finns brännbart, bio, plast och tetra och i det andra  kartong&well, papper, glas och metall/aluminium.

I november 2020 kommer alla misehushåll i Mariehamn som idag har 1 och 2 facks kärl byta till minst 4 fack. De som idag har 8 fack kommer få fortsätta som vanligt. Mer information kommer under året.

 

TRÄDGÅRDSAVFALL

 

Nästan allt som vuxit i din trädgård kan återvinnas.
Vid Trädgårdsavfall finns skyltat:

Ris

Här får du lämna mindre träd, stora buskar, tjocka grenar, rötter, stubbar.
Du får inte lämna plastsäckar, jord.
Separera stenar från rötter.

Löv, gräs, jord
Här får du lämna gräs, mossa, löv, krukväxter, fallfrukt, liten mängd halm/hö, jord.

Du får inte lämna ogräs som lätt sprider sig, de ska ner i säck och brännas.

Invasiva växter

De så kallade invasiva växter ska inte läggas i komposten eller som trädgårdsavfall. Då riskerar man istället att sprida dem så att de konkurrerar ut inhemska arter.

Invasiva växter ska läggas i en tät försluten säck och lämnas till återvinningscentralens brännbara kärl för invasiva växter intill trädgårdsavfallet.

 

Listat nedan, invasiva växter:

 

 1. sandlupin - Lupinus nootkatensis
 2. hampstånds - Jacobaea cannabifolia
 3. hybridslide - Reynoutria x bohemica

 4. parkslide - Reynoutria japonica

 5. jätteslide - Reynoutria sachaliensis

 6. vattenpest- Elodea canadensis

 7. blomsterlupin - Lupinus polyphyllus

 8. vresros - Rosa rugosa ink. den vita varianten Rosa rugosa

 9. sjögull - Nymphoides peltata

10. sydfyrling el. vattenkrassula - Crassula helmsii

11. malörtsambrosia - Ambrosia artemisiifolia

12. apelsinbalsamin - Impatiens capensis