Kategorier

Skyltar

Skyltar ( 9 Filer )

Materialskyltar som kan skrivas ut och användas som tilläggsinformation för en bättre sortering.

Upphandlingar

Upphandlingar ( 16 Filer )

Mise presenterar sina upphandlingar på e-Avrop. För att få tillgång till alla funktioner i e-Avrop måste du vara registrerad och inloggad. Som inloggad kan du prenumerera på olika bevakningar, till exempel förändringar i avtal. Om du inte har ett konto på e-Avrop kan du kostnadsfritt skapa ett konto direkt.

Här finns avslutade upphandlingar i e-Avrop.

T.ex. Upphandling av avfallshämtning vid flerbostadshus, verksamheter och återvinningsstationer i Mises kommuner Hammarland, Jomala, Lumparland och Mariehamn.

Nedan finns Mises tidgare och pågående upphandlingar. Observera att anbud ska ges i E-avrop! Övriga anbud antas inte.

Kungörelser

Kungörelser ( 4 Filer )

Här finns kundgörelser för t.ex. offentlig delgivning.

Sopmärken

Sopmärken ( 1 Filer )

Här finns information om Mise sopmärken.

Blanketter

Blanketter ( 23 Filer )

Här finns anmälningsblanketter för stadigvarande bostad, fritidshus och verksamhetskunder. Det finns också anmälningsblanketter för slamtömning samt anmälningsblanketter för nedskräpning (skrotfordon, övrig nedskräpning). Det finns också blanketter för olika slags ärenden t.ex. obebodd stadigvarande bostad, flytt till serviceboende, renovering, förlängda tömningsintervall hela året. Observera att Mise tar ut en handläggningsavgift om 50 € från 2021 för alla ärenden som kräver beslut av handläggare

Information

Information ( 19 Filer )

Här hittar du information till hushåll, till fritidshus, till bostadsbolag, till dig som hyr ut stugor, till Mise Verksamhetskunder och Sorteringsguiden.

Avfallshanteringstjänster och avgifter

Avfallshanteringstjänster och avgifter ( 4 Filer )

Här hittar du uppgifter om avfallsstjänster och avgifter för hushåll, fritidshus, mottagningsavgifter på ÅVC samt rörliga avgifter för avfallskärl vid flerbostadshus och verksamheter.

Utredningar

Utredningar ( 8 Filer )

Här hittar du utredningar som genomförts på uppdrag av Mise eller i olika samarbeten som Mise deltar i.

Misebladet

Misebladet ( 15 Filer )

Misebladet är Mises informationsutskick som innehåller öppettider ÅVC och turlista Misebilen samt aktuell infromation om avfallshanteringen i Mises medlemskommuner.

Regelverk

Regelverk ( 7 Filer )

Här hittar du Mises styrande dokument såsom Avfallsplan 2020-2030, Avfallshanteringsföreskrifter, grundavtal och stadgor.

Ekonomi

Ekonomi ( 32 Filer )

Här hittar du Mises budgeter och bokslut.

Kallelser Stämma

Kallelser Stämma ( 0 Filer )

Kallelse till stämma inklusive bilagor.

Protokoll

Protokoll ( 125 Filer )

Om du vill ha ut en bilaga till protokoll, vänligen kontakta Mises kundtjänst.