Fyrfacksblankett i Mariehamn

Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice (Mise) har upphandlat fastighetsnära hämtning för bostäder i Jomala, Hammarland, Lumparland och Mariehamn.

Tömningarna inleds med Mariehamn den 01.11.2020. Denna information riktas till er som idag har 1 och 2-facks kärl eller tjänsten låst hus för brännbart avfall. För att kunna göra en lyckad övergång behöver vi ert val av tjänst.

I utskickad blankett har ett tryckfel uppstått med inlämningsdatum. Vi förlänger därför inlämningsdatumet till 7.10.2020.

Du kan lämna in ditt val på denna länk