Informationsutskick gällande slam

Bästa kund! 

Just nu pågår ett insamlingsarbete för att få in information och uppgifter om din fastighets avloppslösning.

Utskick har gått ut till fastighetsägare i Jomala, Lumparland och Hammarland.
Har du fått en blankett? Vänligen fyll i och returnera så snart som möjligt.

Kommunalförbundet Ålands Miljöservice, Mise planerar och organiserar avfallshanteringen för medlemskommunerna.

Tillsammans med er tar vi ansvar och arbetar för miljön samt siktar på en långsiktig insats för att nå en klimatsmart avfallshantering.

 

Under 2020 kommer Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice (Mise) att upphandla slamtransporterna för Jomala, Hammarland, Lumparland och Mariehamn.

Målet är att tömningarna och transporterna inleds under våren 2021 och att man med en centraliserad konkurrensutsättning uppnår kostnadsbesparingar för invånarna.

För att kunna göra en lyckad konkurrensutsättning behöver vi uppgifter om ditt avloppsvattensystem.

 

I enlighet med Avfallslagen är det kommunalförbundet Ålands Miljöservice (Mises) ansvar att ordna slamtransporter i Mises medlemskommuner.

Förändringen grundar sig på den nya avfallslagen som trädde i kraft 1.1.2019.

Anmälningsblankett för slaminsamling