Minst fyra fack åt alla

Mise arbetar just nu med en förändring av Mises sopsortering så att fler kan sortera sitt avfall. De hushåll som idag har ett- eller tvåfackssystem kommer kunna att välja ett fyrfackskärl – Mise Fyran eller välja att sortera ännu mer och närmare hemmet med Mise Åttan.

Planen var att det nya systemet skulle vara i bruk nu, men på grund av att upphandlingen överklagats till marknadsdomstolen kommer detta försenas. Planen är att det nya systemet ska vara i gång under 2020. Genomförandet är planerat områdesvis från oktober 2020 till juni 2021.

Läs mer om förändringarna i Mises broschyr.

 

 

fyrfackstidning