Mise höststämma

Mises höststämma hölls 31 oktober 2017 då avgifter och budget för 2018 behandlades.

Oförändrade grundavgifter
Mises grundavgifter som finansierar grundstrukturen för avfallshanteringen t.ex. myndigheten, tillsyn, information, kundtjänst, upprätthållande av Mise ÅVC och Misebilen samt mottagning av farligt avfall förblir oförändrade sedan 2011.

Nya avgifter för rörlig del av renhållningsavgiften
Rörliga delen av renhållningsavgiften ska bekosta insamlingen och hanteringen av avfall. Rörliga avgifter är kopplade till t.ex. tömning av ett avfallskärl. Mise har också rörliga avgifter för de som har tjänsten Låst hus och säckhämtning i skärgården. Rörliga avgifter för Låst hus och säckhämtning har inte höjts sedan de infördes 2010. Rörliga avgifter ska täcka den faktiska kostnaden, vilket innebär att Mise nu måste höja dessa. Det nya fyrfackssystemet innebär också nya avgifter för tjänster som Mise Fyran och Mise Åttan.

Hushåll som idag har fyrfackssystem kommer att få oförändrade avgifter medan hushåll som idag har hämtning i vanlig enfackstunna var fjärde vecka eller mer sällan får höjd avgift. Däremot kan man minska avgiften om man delar avfallshantering med en granne.

Budget 2018
Mises budget innebär att fokus under 2018 kommer att ligga på det nya fyrfackssystemet samt på sortering av avfall. Ett visst överskott är budgeterat för att balansera vinst/förlust kontot.

-  Vi har en försening av fyrfackssystemet på grund av besvär i marknadsdomstolen. Planen är att det nya systemet ska vara igång i juli 2018, säger Mises verksamhetsledare Sofie Dahlsten

Stängning av återvinningsstationer
Stämman beslutade att stänga två återvinningstationer: Gottby i Jomala och Torp i Hammarland.

-  På grund av kostnadsbesparingar måste vi stänga två återvinningsstationer säger Mises styrelseordförande Stig Mattsson.

För hushållen innebär det att man istället kan lämna återvinningsmaterial till Mise ÅVC , Misebilen samt stationerna vid S-market och Kantarellen. Hushåll med tjänsten Låst hus kommer att få information om nya platser för avlämning av avfall.