Minst fyra fack åt alla

Mise arbetar just nu med en förändring av Mises sopsortering så att fler kan sortera sitt avfall. De hushåll som idag har ett- eller tvåfackssystem kan välja ett fyrfackskärl – Mise Fyran eller välja att sortera ännu mer och närmare hemmet med hjälp av vårt åttafackssystem Mise Åttan.

Det nya systemet är planerat att tas i bruk i höst, men kommer att bli något försenat på grund av besvär gällande upphandlingar. Läs mer om förändringarna i Mises broschyr.

fyrfackstidning