Lämna trädgårdsavfall till Mise ÅVC

Du vet väl om att du kan lämna trädgårdsavfall till Mise ÅVC på Svinryggen utan extra avgift under hela året. Upp till 1 bilsläp (ca 8 säckar) får lämnas på ÅVC mot uppvisande av Misekort.

 MiseStina Tradgardsavfall webb

 

Trädgårdsavfallet tömmer du själv ur bilsläp och säck på anvisade platser. För överstigande mängd är priset per bilsläp (8 säckar) 10€ eller 1st förköpt sopmärke.

Här hittar du öppettider för Mise ÅVC.